Tip 1 diyabet ve diyabet beslenmesi nedir?

Tip 1 diyabet; pankreasta bulunan ve insülin üreten beta hücrelerinin otoimmün bir süreç sonunda zedelenmesi ile meydana gelmektedir.

Hastalar, mutlak veya göreceli bir insülin yetersizliği olduğundan ömür boyu insülin hormonunu dışardan (enjeksiyon yoluyla) almak zorundandırlar. Bu nedenle Tip 1 diyabet, İnsüline Bağımlı Diyabet (Insulin Dependent Diabetes Mellitus=IDDM) olarak da isimlendirilmektedir.

Görülme sıklığı;

  • TİP 1 DM her yaştaki tüm diyabet vakalarının yaklaşık %25’ ini oluşturmaktadır.
  • Çocukluk çağı kronik hastalıkları içerisinde 14,8/100.000 ile en yüksek insidansı göstermektedir.
  • Türkiye’de DM prevelansı %3,84, IDDM prevelansı %1,8 olarak bildirilmiştir.

Diyabet hastalarına özel diyabet beslenmesi programları için lütfen kliniğimiz ile iletişime geçiniz.