Blog

Gençlik dönemi; fiziksel, biyokimyasal, ruhsal ve sosyal yönden hızlı büyüme, gelişme ve olgunlaşma süreçleri ile çocukluktan yetişkinliğe geçilen dönemdir. Yaşam biçimini ve sağlıklı olmayı belirleyen birçok değişkene ilişkin temeller gençlik döneminde atılmaktadır. Ergenin yaşam kalitesini, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirleyen bu değişkenlerden biri de gencin yeme tutumu ve davranışlarıdır. Bu döneminde karşılaşılan bazı risk faktörleri, yaşanılan yaşamsal ve durumsal değişkenler, ergen beslenmesini olumsuz bir şekilde etkileyebilmekte ve erişkinliğe adım attığı bu dönemde yanlış yeme tutumu davranışlarının oluşmasına neden olabilmektedir. Lise ve üniversitelerde ciddi bir sağlık sorunu olarak görülen anormal yeme tutum ve davranışları, devam ettiği sürece yeme bozukluklarının oluşumuna sebep olduğu görülmektedir.

Gençlik dönemi beslenme alışkanlıkları incelendiğinde; fastfood, atıştırmalık yiyecekler ve yapay tatlandırıcı eklenmiş içeceklerin tüketiminin arttığı, meyve, sebze ve süt ürünlerinin tüketiminin azaldığı görülmüştür. Ayrıca beslenme konusundaki bilgisizlik; hatalı gıda seçimi, yanlış hazırlama, pişirme ve saklama yöntemlerinin uygulanmasına neden olmakta ve beslenme sorunlarının boyutlarının büyümesine yol açmaktadır. Ülkemizde yapılan bir çalışmada, yükseköğrenim gören gençler arasında beslenme bilgisinin yetersizliği ve ekonomik sorunlar nedeniyle yetersiz ve dengesiz beslenmenin yaygın olduğu gösterilmiştir.

Hızlı büyüme ve gelişme besin gereksinimlerini de artırmaktadır. Bu dönemde artan besin gereksinmelerinin karşılanmasında çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunların bir bölümü gencin yaşam şekliyle, diğer bir bölümü bilinçsizlik sonucu edinilen yanlış alışkanlıklarla ilgili olabilir. Bu dönemde edinilen olumlu ve olumsuz alışkanlıklar, bireyin sağlığını yaşam boyu etkileyebilir.

Bu yüzden sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için:

Kişilerin sağlıklı doğru beslenme davranışlarını erken yaşta öğrenmeleri gerekir. Kişinin yaşamının sonraki dönemlerinde istenen yönde sağlık davranışında bulunması ancak bu durumda sağlanabilecektir ve beslenme bozukluklarının sonucu olan fizyolojik ve psikolojik sorunların önüne geçilebilecektir. Araştırmalar, beslenme şeklinin seçimine yönelik şemaların gençlik döneminde oluştuğunu ve erişkin dönemde sürdüğünü ortaya koymaktadır.

Bu nedenle gençlik döneminde sağlıklı, düzenli beslenme ve spor yapmanın önemi gibi konularda sıkça eğitici ve bilimsel etkinlikler yapılmalı ve böylece yeni bir sağlıklı yaşam bilinci ve beslenme kültürü oluşturulmalıdır.

Sağlıklı nesiller yetiştirmenin sağlıklı ve düzenli beslenme ile düzenli spor yapma alışkanlıklarının kazanılmasıyla mümkün olacağı gençlere aşılanmalıdır.

Sigara kullanımı gençlik için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Dolayısıyla gençlerin sigaraya başlaması mutlaka önlenmelidir. Sigaraya hiç başlamamak en etkili yöntem olmakla birlikte bırakma imkânlarının her zaman olduğu gençlere aktarılmalıdır.

Sadece gençlere değil, toplumdaki tüm bireylere verilecek olan örgün ve yaygın beslenme eğitiminin, beslenme bilgi düzeyinin arttırılması, yanlış inanç ve tutumlarının düzeltilmesi ve böylece kendisi kadar parçası olduğu toplumun da sağlıklı nesillere ulaşması açısından önem taşıdığı açıkça ortadır.

Ergenlik ve gençlik döneminde beslenme ile ilgili bilgi almak için lütfen kliniğimiz ile iletişime geçiniz

Gençlik Dönemi ve Beslenme